×

Kontakt


FOLIJA ZIDNA


Opis: FOLIJA ZA POKRIVANJE SILAŽE:

Folija sprečava prodiranje kiseonika kroz zidove i oštećenje silaže. Istovremeno, folija takođe štiti betonske zidove od kiselina, koje se mogu formirati tokom procesa fermentacije.

Širina folije trebala biti dva puta veća od visine zida. To omogućava dovoljno folije za presavijanje, čime se štiti najosetljiviji deo bariere.

Dimenzije:Naziv proizvoda Boja Debljina(mic.) Širina(m) Dužina(m)
Otkaži
Dodaj tabelu


Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs