×

Kontakt


Bazeni


Opis: Bazeni-Rezervoari vode

- Drenaža podzemnih voda u vodootpornim rezervoarima vode
Kopanjem bazena može se naići na podzemne vode i tokove vodenih površina koje se moraju drenirati da bi se eliminisao hidrostatički pritisak i obezbedila stabilnost strukture. Montiranje INTER TECH DRAIN-a ispod vodootpornog sloja omogućava:presretanje podzemnih tokova,spuštanje vodenih površina,odsecanje kapilarnog uspinjanja u tlu koje je glinovito i od ilovače.Pošto INTERN TECH DRAIN štiti geomembranu, montiranje teških zaštitinih geotekstila nije neophodno.

- INTERDRAIN drenažne trake Nove InternDRAIN drenažne trake obezbedjuju jednostavniji, jeftiniji i brži metod koji je lakši za postavljanje. InternDRAIN omogućava momentalnu detekciju curenja zahvaljujući svom visokom drenažnom kapacitetu. InternDRAIN drenažne trake eliminišu: kopanje,šljunak,geotekstil,užlebljene drenažne cevi

- Drenaža i zarobljavanje biogasa u vodootpornim rezervoarima vode
Kada se projektuju i grade rezervoari vode preporučljiva je analiza prisustva biogasa koji nastaje zbog raspadanja organskih materija u tlu ispod. Savršena nepropustljivost polietilenskih geomembrana predstavlja neprobojnu barijeru za gas na njegovom putu ka površini. Gas se akumulira ispod geomembrane i prouzrokuje neprestani pritisak na nju. Stvaraju se biogasni džepovi koji probijaju membranu i destabilizuju bazen.Rešenje je INTERN TECH DRAIN montiran ispod polietilenske membrane. Drenažne geokomponente presreću gas koji se podiže i brzo ga usmeravaju prema užlebljenim drenažnim cevima, koje ga nose van zone koju zauzima rezervoar vode. Pošto eliminiše pritisak koji nastaje zbog zarobljenog gasa, sprečava nastajanje opasnih biogasnih džepova.

Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs