×

Kontakt



Opis: Privremena ograda. Mreže se mogu koristiti za privremenu signalizaciju u saobraćaju radi blokiranja ili preusmeravanja saobraćaja, radi obezbedjivanja mesta udesa ili putnih radova. Ograda za gradilišta lako se mogu postaviti na bilo koji potporni stub, njena svetla narandžasta boja je veoma uočljiva, lako se uklanja i može biti ponovo korišćena, mogu biti korišćeni radi obeležavanja regularnih ili nereguralnih radnih mesta. Materijal: Polietilen, sa UV stabilizatorom.



Šifra Širina Dužina Boja
1M100 1,00m 50m oranž
1M120 1,20 m 50 m oranž
1M150 1,50m 50m oranž
1M180 1,80 m 50 m oranž
Dodaj tabelu


Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs