×

Kontakt


Sanacija smetlišta


Opis: Sanacija smetlišta

- Deponije i rezervoari vode-U današnje vreme je podignut nivo svesti o zaštiti životne sredine što nas je podstaklo na promenu koncepta deponije. Sada je nemoguće razmišljati o deponiji samo kao o mestu za odlaganje otpadnih materija.
Moderna deponija je potpuno vodootporan kontejner spreman za odlaganje svih vrsta neaktiivnog ili opasnog materijala koji garantuje zaštitu životne sredine pomoću:sistema detekcije curenja vodootpornog sloja i drenaže i skupljanje likata (veoma štetnih tečnosti koje nastaju kontaktom izmedju vode i otpadnih materija).Jednom kada se popune kapaciteti deponije ona mora biti poklopljena pomoću:vodootpornog sloja, drenažnog sistema za kišnicu,sistema za skupljanje gasova.Da bi se izbegao kontakt izmedju kišnice i otpadnih materija kao i nekontrolisane evakuacije biogasa u atmosferu. Ovi sistemi takodje smanjuju preterani pritisak prouzrokovan vodom. Tradicionalno, prirodni materijali kao vodootporni sloj koriste se prirodni materijali (glina), drenažni slojevi (šljunak), filteri i slojevi za odvajanje (pesak). Ove materijale je teško nabaviti, spori su i komplikovani za postavljanje, pre svega na padinama.Tokom poslednje dve decenije, geosintetici su zamenili prirodne materijale zahvaljujući svojim važnim prednostima:lagani, laki i brzi za postavljanje veoma pouzdani,štede na troškovima.Fokusiran na nudjenju bezbednijih rešenja koja čuvaju životnu sredinu i koja mogu da povećaju kapacitet deponija, INTERMAS drenažne geokomponente godinama se koriste kao drenažni sistemi za nove deponije i poklapanje starih deponija.

- Deponije-INTERN TECH DRAIN PREDNOSTI

  - Napravljen od ne-zagadjivačkih materijala koji se 100% mogu reciklirati, i tako predstavlja bolje rešenje sa tačke gledišta zaštite životne sredine. Šljunak je prirodan, redak i vredan materijal.
  - Može biti instaliran na kosim padinama. Postavljanje šljunka ograničeno unutrašnjim uglom trenja materijala.
  - Omogućava veći obim korišćenja deponija.
  - Prouzrokuje manji pritisak na otpadne materije i na taj način izbegava nejednako sleganje.
  - Objedinjuje četiri funkcije u jednom jedinom proizvodu: cedjenje, odvajanje, drenažu i zaštitu.
  - Industrijski je proizvod što za posledicu ima homogenu drenažu.
  - Umanjuje geomembranski zaštitini sloj. Korišćenje šljunka podrazumeva upotrebu težih geotekstila za geomembransku zaštitu.
  - Smanjuje troškove transporta, to jest: za drenažu površine od 10.000m potreban je samo jedan kamion InternDRAIN-a umesto više od 100 kamiona šljunka.
Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs