×

Kontakt


FOLIJA ZA POKRIVANJE SILAŽE


Opis:

  • zahvaljujući višeslojnom dizajnu pod folijom skladištena hrana zadržava svoju hranljivu vrednost
  • ima odlične mehaničke osobine, otporan je na a lom i na spoljašnji uticaj
  • niska propusnost kiseonika, odlična zaštita voda i vazduh
  • sprečava curenje nastalih gasova
  • zaštita od UV zračenja najmanje 1 godinu

Dimenzije:


Naziv proizvoda Boja Debljina Širina Dužina
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 8 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 10 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 12 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 14 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 16 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 18 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 20 50
Folija za pokrivanje silaže bela/crna 150 22 50
Dodaj tabeluFOLIJA PREMA ZIDOVE


Opis:

Folija sprečava prodiranje kiseonika kroz zidove i oštećenje silaže. Istovremeno, folija takođe štiti betonske zidove od kiselina, koje se mogu formirati tokom procesa fermentacije.

Širina folije trebala biti dva puta veća od visine zida. To omogućava dovoljno folije za presavijanje, čime se štiti najosetljiviji deo bariere.

Dimenzije:Naziv proizvoda Boja Debljina(mic.) Širina(m) Dužina(m)
Folija za zidove Crna ili providna 120 2 50
Folija za zidove Crna ili providna 120 3 50
Folija za zidove Crna ili providna 120 4 50
Folija za zidove Crna ili providna 120 6 50
Folija za zidove Crna ili providna 120 8 50
Dodaj tabelu

PODFOLIJA


Opis:

PODFOLIJA je koekstrudirani sloj debljine 40µm, koji je dizajniran da poboljša kvalitet hrane. Odvojeni film dobro se drži na silažu na optimalan način i eliminiše zračne džepove kroz svoj vakuumski efekat.

Kvalitet folije za podlogu je važan jer pruža dodatno osiguranje od oštećenja spoljnog pokrovnog lista. Dostupan u širinama do 22m

  • Štiti silažu od prodora kiseonika
  • Adaptira se glatko na gornju površinu silosa
  • Minimizira rizike po niskoj cijeni
  • Veoma poboljšava kvalitet silaže Sprečava gubitke na gornjoj površini i duž ivica Sprječava zagrijavanje


Naziv proizvoda Boja Debljina(mic.) Širina(m) Dužina(m)
Podfolija providna 40 6 50 /100
Podfolija providna 40 8 50 /100
Podfolija providna 40 10 50 /100
Podfolija providna 40 12 50 /100
Podfolija providna 40 14-22 50 /100
Dodaj tabelu


Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs