×

Kontakt


Horizontalna drenaža


Opis: Horizontalna drenaža

- HORIZONTALNA DRENAŽA PUTEVA, PRUŽNIH LEŽIŠTA I NASIPA
Prisustvo vode u putevima i pružnim ležištima drastično skraćuje životni vek strukture i prouzrokuje deformacije tla i nepovratna oštećenja ležišta. Neophodno je imati dobru drenažu ležišta, pre svega kada je tlo meko ili je propustljivost niska.

INTER TECH DRAIN položen horizontalno duž cele širine puta ili pruge presreće i odvodi sa strane vodu koja stigne do ležišta ili baze nasipa, bilo da je u pitanju kišnica ili podzemna.

- BRZA KONSOLIDACIJA MEKOG TLA
U veoma mekom tlu veoma efektivno rešenje za brzu konsolidaciju tla i sprečavanje diferencijalnog taloženja u toku vremena jeste upotreba fitilja za drenažu za skupljanje vode, i INTER TECH DRAIN da se evakuišu strane što za posledicu ima uštedu u prirodnim materijalima za drenažu.

INTER TECH DRAIN-ov visoki kapacitet drenaže na minimalnim padinama pod velikim teretima (procesi sabijanja, težina tla, prolazak mašinerije, itd.) zajedno sa odličnim performansama sabijanja i njegov lak i ekonomično polaganje na lokaciju, čini ga idealnim proizvodom za ovakvu vrstu primene..
Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs