×

Kontakt


1HF/VH-06


Opis: Protiv snežnih nanosa

Mreža za zaštitu od snežnih nanosa, tip H-06

- Karakteristike, ugradljivost, osobine proizvoda
Tip: H-06
Boja:oranž( sa amblemom ili bez)
širina kotura: 1,2 m
Dužina kotura: 25 m
Materijal: polimer, boja i ultravioletni stabilizator boje
Težina po m2 : 800 gr/m2
Zapreminska težina : 0,94 gr/m3
Čvrstoća na kidanje : 4kN/m
Dilatacija pri kidanju : 30 %
čvrstoća na pritisak : 5220 N/ cm2
čvrstoća na savijanje : 4220 N/ cm2
Modul elastičnosti : 1500 Mpa
Tvrdoća po Shore-u : 40
Postojanost na uticaj bazne i kisele sredine
Postojanost na uticaj atmosferilija: po Srednje-Evropskim meteorološkim uslovima 5 godina

- Primena -mreže za zaštitu od snežnih nanosa, primenjuju se u zaštiti od snežnih nanosa magistralnih, regionalnih puteva i železničkih pruga.

- Postavljanje- a) Stubci se postavljaju na osovinskom rastojanju od 1,5 m.
Stubci su snabdeveni kukama za pričvršćivanje mreže i nagaznim konzolama , kojima se stubac mreže ubada u tlo. Mreža se postavlja na 10-20 cm od kote terena.

b) Postavljanje po elmentima (modulima)-može se vršiti segmentiranje mreže na elemente ( po modulu 2m x 1,2 m ) koji se mogu postavljati vertikalno ili pod nekim uglom u odnosu jedno na drugo . Ti elementi, odnosno moduli se sastoje od čeličnog rama (kružnog ili pravougaonog profila) na koje se postavlja Netlon mreža.Šifra Širina Dužina Boja
1HF/VH-06 1,20 m 25 m oranž
Dodaj tabelu


Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs