×

Kontakt


1TR20


Opis: Mreže za kosine(TRINTER)se koriste kao zaštita i imaju višestruku ulogu:

Kontrola erozije i revegetacija Trinter R

- ODLUCAN KORAK NAPRED U BORBI PROTIV EROZIJE
- Trinter je zapreminski podmetač napravljen od polietilena velike gustine i projektovan da kontroliše eroziju. On garantuje stalnu zaštitu od erozije tla od momenta postavljanja.
- Lako se postavlja i izuzetno je otporan na degradaciju. Može se koristiti na svim vrstama kosih padina. Lak je za razmotavanje i polaganje, fiksira skoro postavljeno tlo i sadnice do perfekcije, sprečavajući da budu poplavljeni ili odnešeni. Pruža zaštitu čak i pre prisustva vegetacije.
- Trinter omogućava dobro klijanje i potpomaže rast vegetacije. Nakon samo nekoliko meseci mreža korenja se isprepliće sa trinter mrežom, stabilizirajući na taj način gornji sloj i omogućavajući dubljem sloju korenja da se razvije tokom vremena.
- Vegetacija koja se razvija ojačava i ukrašava zemljište, garantujući tako zelenu i zdravu životnu sredinu.

- KONTROLA EROZIJE I REVEGETACIJA NA PADINAMA NA:
- Poravnatim popunjenim oblastima duž puteva putevima sa dve trake i prugama
- Rekama, kanalima i obalama kanala za navodnjavanje
- Branama na rezervoarima, jezerima i veštačkim jezerima
- Zatravljenim delovima
- Ulazima i izlazima vodenih kanala
- Golf terenima, travnjacima i stambenim zonama

- ZADRŽAVANJE TLA
Trinter je otvorena mrežna struktura koja omogućava da gornji sloj tla ili prekrivač od lišća lako prodre u jedinjenje gde će se zadržati.

Anti-erozivni proizvodi sa strukturom koja je previše gusta mogu sprečiti gornji sloj tla da prodre kroz proizvod, tako sprečavajući svaki kontakt sa tlom ispod. Ovo može sprečiti korenje da se širi i pored praznog prostora i gornji sloj tla se može brzo osušiti.

Trinter omogućava gornjem sloju tla da prodre kroz strukturu, garantujući na taj način neprekidni kontakt sa tlom ispod. Na ovaj način se formira homogena i ojačana baza koja je potrebna da bi se garantovao brz rast vegetacije.

- PREDNOSTI TRINTER-a
- Isplativo rešenje za borbu protiv erozije na kosim padinama
- Visok kapacitet zadržavanja tla
- Dozvoljava ponovnu upotrebu gornjeg sloja tla iskopanog sa istog mesta
- Lako se prilagodjava većini tipova tla
- Efektivna zaštita od momenta postavljanja
- Lak za postavljanje
- Ima fleksibilnost potrebnu za prijanjanje za površinu padine.Šifra Širina Dužina Boja
1TR20 2,00 m 25 m crna
Dodaj tabelu


Kontakt:   021/6914941 info@sigmaprom.rs